Trouwen of samenwonen

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Als u trouwt of geregistreerde partners wordt, krijgt PNO Media automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. U hoeft ons hierover niet te informeren.


Als u samenwoont of gaat samenwonen, krijgt PNO Media daar geen bericht van. U moet ons hiervan zelf schriftelijk op de hoogte stellen. Tenminste, als u minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven en wilt dat uw partner partnerpensioen krijgt als u overlijdt.

Partnerpensioen

Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt als u overlijdt? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.
Om uw partner bij ons aan te melden, kunt u het formulier Aanmelden partner gebruiken. Ook een door uzelf opgestelde verklaring waarin staat dat u tenminste zes maanden een gemeenschappelijke huishouding voert, volstaat in dat geval.