Verdeling partnerpensioen
Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op dat deel van het partnerpensioen dat u vóór en tijdens uw verbintenis heeft opgebouwd. Ook als sprake was van samenwonen en uw ex-partner bij ons was aangemeld.

Dit partnerpensioen noemen we 'bijzonder partnerpensioen'. Uw ex-partner ontvangt het bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Daardoor kan het partnerpensioen ten gunste komen van een eventuele nieuwe partner of van uzelf. Als uw ex-partner afstand wil doen van het bijzonder partnerpensioen, dan moet u dit binnen 2 jaar na de scheidingsdatum aanvragen via het formulier ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’. U vindt dit formulier bij 'Downloads'.

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw huidige partner kan krijgen na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.