Ex-partner overlijdt

Het overlijden van uw ex-partner hoeft u niet aan ons door te geven.

Ouderdomspensioen

Als u gaat scheiden, dan heeft uw ex-partner recht op een deel van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat. Als uw ex-partner overlijdt, is het mogelijk dat u het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, weer terugkrijgt. Dit is afhankelijk van de afspraken die u bij uw scheiding heeft gemaakt. Heeft u gekozen voor verevening van het pensioen, dan krijgt u bij het overlijden van uw ex-partner het verevende deel terug. Heeft u gekozen voor conversie, dan heeft uw ex-partner recht op een eigen levenslang ouderdomspensioen. Bij het overlijden van uw ex-partner krijgt u dit deel niet terug.

Partnerpensioen

Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op partnerpensioen. Dit partnerpensioen noemen we 'bijzonder partnerpensioen'. Overlijdt uw ex-partner voor uw pensioen? Dan valt het bijzonder partnerpensioen vrij ten gunste van uw eventueel nieuwe partner. Ook kunt u het partnerpensioen gebruiken om het op pensioendatum uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

Let op: Als u samenwoont of gaat samenwonen met een nieuwe partner, krijgt PNO Media daar geen bericht van. U moet ons hiervan zelf schriftelijk op de hoogte stellen. Ten minste als u wilt dat uw partner na uw overlijden recht krijgt op partnerpensioen. Om uw partner bij ons aan te melden, kunt u het formulier Aanmelden partner gebruiken. Ook een door uzelf opgestelde verklaring waarin staat dat u tenminste zes maanden een gemeenschappelijke huishouding voert, volstaat in dat geval.

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw huidige partner kan krijgen na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.