Waardeoverdracht

Waardeoverdracht bij een klein pensioen

Op 1 januari 2019 is de 'Wet waardeoverdracht klein pensioen' ingegaan. Deze wet maakt automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk. Of onze dekkingsgraad nu hoger of lager is dan 100%, dat heeft hierop geen invloed. Hoe waardeoverdracht bij een klein pensioen werkt, leggen we hier uit.

Wel of geen overdracht?

Eén van de praktische voordelen van waardeoverdracht is dat al uw opgebouwde pensioenen op één plek zijn ondergebracht. Mogelijk heeft u daardoor beter overzicht. Als u met pensioen gaat, krijgt u bovendien maar van één pensioenuitvoerder uw pensioen uitgekeerd. Voordat u kiest voor waardeoverdracht is het belangrijk om te kijken naar de inhoud van uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld om te zien in welke pensioenregeling u de meeste kans heeft op indexatie. Ook kan het partnerpensioen verschillend geregeld zijn, evenals de mogelijkheden om uw pensioen flexibel in te zetten. Op MijnPNO vindt u alle details over de regeling waaraan u meedoet.

Of het gunstig is om uw opgebouwde pensioen over te dragen, hangt van veel af. Gebruik onze Checklist waardeoverdracht om een afweging te maken. Onze medewerkers leggen u de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw specifieke situatie graag uit in een pensioengesprek.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht gaat niet vanzelf, dit moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Komt u in dienst bij een bedrijf dat bij ons is aangesloten, dan is de procedure als volgt: na uw indiensttreding dient u bij PNO Media een verzoek in tot waardeoverdracht. Dat verzoek verplicht u nog tot niets. PNO Media vraagt dan bij uw oude pensioenuitvoerder uw gegevens op. Vervolgens krijgt u een offerte thuisgestuurd waarop u kunt zien hoeveel pensioen u bij PNO Media terugkrijgt voor het opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder. Gaat u akkoord met de offerte, dan regelen we de verdere afhandeling van de waardeoverdracht. Ook uw partner moet bij een waardeoverdracht tekenen voor akkoord.

Handig: Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder staan. Via de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw in het verleden opgebouwde pensioenen overzichtelijk bij elkaar.

 

Aanvraagformulier

Bent u deelnemer bij PNO Media en overweegt u waardeoverdracht? Vul dan het formulier Aanvragen waardeoverdracht in en stuur het naar ons op.