Minder gaan werken

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Als u minder gaat verdienen doordat u minder gaat werken, bouwt u minder ouderdomspensioen op. Ook het partner- en wezenpensioen worden dan lager. U kunt ervoor kiezen om toch evenveel pensioen op te blijven bouwen. Dat heet vrijwillige voortzetting.

U hoeft het niet aan ons door te geven als u minder gaat werken.

Minder werken na uw 57e

Gaat u na uw 57e in deeltijd werken, dan is het mogelijk om evenveel pensioen te blijven opbouwen als daarvoor. Het aantal uur dat u gaat werken mag dan niet lager zijn dan 50% van het aantal uur dat u daarvoor werkte. PNO Media brengt de extra premie die nodig is om uw pensioenopbouw gelijk te houden, in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever kan deze premie aan u doorbelasten.

Wilt u weten hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd, check dan uw uniform pensioenoverzicht in MijnPNO.