Met verlof

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Neemt u een periode onbetaald verlof of ouderschapsverlof op, dan kan dat van invloed zijn op uw pensioenopbouw.

Onbetaald verlof

Neemt u een periode onbetaald verlof, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het partnerpensioen blijft tijdens uw verlof - voor maximaal achttien maanden - verzekerd zoals vóór de verlofperiode. Uw werkgever betaalt de premie hiervoor en geeft aan ons door dat u onbetaald verlof opneemt.
Op verzoek van u en uw werkgever kunt u de pensioenopbouw voor een periode van maximaal achttien maanden voortzetten. De premie hiervoor brengen we in rekening bij uw werkgever. Uw werkgever kan deze premie geheel of gedeeltelijk aan u doorbelasten. Wilt u hiervan gebruik maken, dan regelt uw werkgever dat met ons.

Ouderschapsverlof

Neemt u na de geboorte van uw kind ouderschapsverlof, dan blijft u gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. U blijft evenveel pensioen opbouwen als voor de verlofperiode. De extra premie die hiervoor nodig is, betaalt PNO Media. U hoeft uw ouderschapsverlof niet aan ons door te geven. Dat regelt uw werkgever met ons.