Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen bij PNO Media. Dit gebeurt op basis van 70% of zelfs 100% (afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelneemt). U en uw werkgever hoeven hiervoor geen pensioenpremie te betalen. De premie komt voor rekening van PNO Media. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is de premie gedeeltelijk voor onze rekening. Voor het deel dat u werkt, betalen u en uw werkgever de pensioenpremie.

Wilt u weten hoeveel pensioen u opbouwt bij arbeidsongeschiktheid? Ga dan naar MijnPNO. Daar vindt u niet alleen alle details over de regeling waaraan u meedoet, maar ook uw actuele pensioengegevens.