Arbeidsongeschikt

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over. Ook heeft u wellicht recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media.

Wat moet ik doen?

U heeft bij ziekte gedurende 2 jaar recht op (volledige of gedeeltelijke) doorbetaling van het salaris door uw werkgever. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door, alsof u niet ziek bent. U hoeft ons hierover niet te informeren. Na 104 weken krijgt u te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Heeft u na 2 jaar recht op een uitkering, dan is het belangrijk dat u of uw werkgever ons daarover zo snel mogelijk informeert.