Verdeling partnerpensioen

Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op dat deel van het partnerpensioen dat u vóór en tijdens uw verbintenis heeft opgebouwd. Ook als sprake was van samenwonen en uw ex-partner bij ons was aangemeld.

Dit partnerpensioen noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw ex-partner ontvangt het bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Op uw uniform pensioenoverzicht in MijnPNO ziet u of en hoeveel partnerpensioen uw ex-partner krijgt na uw overlijden.