Verdeling ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft vanuit de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens een periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Als u wilt dat PNO Media de verdeling van het ouderdomspensioen regelt, moet u dat schriftelijk bij ons aanvragen.

Dit doet u – binnen twee jaar na de inschrijving in de burgerlijke stand - met het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen'. Dit formulier kunt u opvragen via www.rijksoverheid.nl

Woonde u samen en beëindigt u de relatie, dan hoeft het ouderdomspensioen niet te worden verdeeld en hoeft u dus niets te doen. 

U kunt het opgebouwde ouderdomspensioen verdelen volgens verevening en conversie.

Verevening

Bij verevening blijft het ouderdomspensioen voor u verzekerd. Uw ex-partner ontvangt een deel van uw ouderdomspensioen een maand nadat u gescheiden bent. Met uw ex-partner kunt u afspreken hoe u het ouderdomspensioen wilt verdelen.

Conversie

Bij echtscheiding spreken u en uw ex-partner af dat het ouderdomspensioen én het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft, worden omgezet in één ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Na conversie krijgt uw ex-partner dus een eigen pensioenrecht en is daardoor voor de uitkering niet meer afhankelijk van u.

Op uw uniform pensioenoverzicht in MijnPNO ziet u hoeveel ouderdomspensioen u heeft opgebouwd.