Scheiden
Als u gaat scheiden houdt uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet dan bijzonder partnerpensioen. Daarnaast kan uw ex-partner aanspraak maken op een deel van uw ouderdomspensioen. In beide gevallen geldt dat u de relatie moet zijn aangegaan voor uw pensioneren.

Met de relatie bedoelen we trouwen, een geregistreerd partnerschap of een aan PNO Media gemeld samenwonen. 

Scheiden of het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap, hoeft u niet aan ons te melden. We krijgen hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Als u samenwoont en u beëindigt uw relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht. U moet ons dan wel schriftelijk op de hoogte stellen. 

Afspraken over de verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen moet u altijd aan ons melden.