Ex-partner overlijdt
Bent u gescheiden, dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner ontvangt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat.

Als uw ex-partner overlijdt, is het mogelijk dat u het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, weer terugkrijgt. Dit is afhankelijk van de afspraken die u bij uw scheiding heeft gemaakt. Heeft u gekozen voor verevening van het ouderdomspensioen, dan krijgt u bij het overlijden van uw ex-partner het verevende deel terug. Heeft u gekozen voor conversie, dan heeft uw ex-partner recht op een eigen levenslang ouderdomspensioen. Bij het overlijden van uw ex-partner krijgt u dit deel niet terug.

Heeft u na uw scheiding niet gekozen voor verevening of conversie van uw pensioenaanspraken, dan heeft het overlijden van uw ex-partner geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Partnerpensioen

Uw ex-partner houdt bij een scheiding recht op partnerpensioen. Dit partnerpensioen noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Als uw ex-partner overlijdt, dan vervalt dat recht op partnerpensioen.

Lees ook