Overlijden
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Dat is ook het geval als u samenwoont en u uw partner voor partnerpensioen heeft aangemeld bij PNO Media.

Uw nabestaanden hoeven uw overlijden niet aan ons door te geven. Wij ontvangen dit bericht van de Basisregistratie Personen, behalve als u in het buitenland woont.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht. Staan op uw pensioenoverzicht geen pensioenbedragen vermeld voor uw partner, dan is er geen partnerpensioen verzekerd.

Wezenpensioen

Als u overlijdt ontvangen uw kinderen tot hun 21e jaar een wezenpensioen. Wilt u weten hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.
Ook pleeg- en stiefkinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen. Voor hen geldt eveneens dat we na uw overlijden nagaan of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Zo moeten zij binnen 4 weken na de start van de verzorging of uw overlijden bij ons zijn aangemeld.

Voor kinderen die ouderloos zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.