Kinderen
U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij PNO Media. Als u overlijdt, dan gaan wij bij de Basisregistratie Personen na wie uw kinderen zijn en of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen.

Wezenpensioen is een uitkering die uw kinderen ontvangen als u overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelnam. Wilt u weten hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen na uw overlijden? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht.


 
Ook pleeg- en stiefkinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen. Voor hen geldt eveneens dat we na uw overlijden nagaan of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Zo moeten zij binnen 4 weken na de start van de verzorging of uw overlijden bij ons zijn aangemeld.

Voor kinderen die ouderloos zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Uitbetaling wezenpensioen

Uw kinderen hebben tot hun 21e jaar recht op wezenpensioen. Onder voorwaarden kan deze leeftijd worden verlengd tot 27 jaar, namelijk als uw kind:

  • studeert of een beroepsopleiding volgt bij een erkende onderwijsinstelling en dit neemt het grootste deel van zijn/haar tijd in beslag waarin hij/zij anders had kunnen werken; of
  • door ziekte of een handicap niet in staat is om een derde deel te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen in dezelfde omstandigheden kunnen verdienen.