Indexatie

PNO Media probeert ieder jaar uw pensioenuitkering te verhogen. Dit noemen we indexatie.

Het bestuur besluit jaarlijks in het vierde kwartaal of uw pensioenuitkering per 1 januari van het daaropvolgende jaar kan worden verhoogd. De hoogte van de eventueel toe te kennen indexatie wordt in principe vastgesteld als een percentage van de prijsindex. Met indexeren kan worden begonnen als de dekkingsgraad hoger is dan 110%.

 

Toekenning

We hebben een voorwaardelijk indexatiebeleid. Dit betekent dat u geen automatisch recht heeft op een jaarlijkse verhoging van uw pensioenuitkering. Het toekennen van een indexatie is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing van het bestuur van het fonds. Daarbij moet worden voldaan aan de wettelijke regels ten aanzien van toekenning van indexatie.

Achterstand in indexatie

Met name de laatste jaren lukt het niet de indexatieambitie waar te maken. Ook de eerstkomende jaren zullen wij de pensioenen naar verwachting niet kunnen verhogen. Zie hiervoor ook het document 'Hoe zeker is uw pensioen?'. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden, zodat het in de toekomst evenveel waard is als nu. Dat moet ook wel, als u zich bedenkt dat geld met het verloop der jaren minder waard wordt (inflatie). U merkt het uitblijven van een indexatie dus meteen in uw portemonnee.

Meer weten?

Het indexatiebeleid staat uitgebreid beschreven in het PNO Pensioenreglement. U vindt het reglement bij 'Downloads' op deze website. Uw pensioengegevens vindt u op MijnPNO.