Betaalgegevens wijzigen
U ontvangt elke maand uw pensioenuitkering van ons. Om uw pensioen te kunnen uitbetalen hebben wij uw rekeningnummer nodig. Ook kunt u ons laten weten of u loonheffingskorting wilt toepassen.

Geef uw rekeningnummer door

U kunt uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen via MijnPNO. Log in met uw DigiD, ga naar 'Uw persoonlijke gegevens' en kies 'Pas uw profiel aan'. U vindt uw rekeningnummer bij uw persoonlijke gegevens.Ook kunt u het formulier 'Wijzigen bankrekeningnummer' gebruiken. Deze vindt u hier.
Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kunt u dat niet wijzigen via MijnPNO. Neem in dat geval contact met ons op.

Wilt u loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u betaalt. Als wij loonheffingskorting voor u toepassen, blijft er dus meer pensioenuitkering voor u over. Deze korting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Uw keuze voor het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting geeft u door via het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Dit formulier vindt u op de website van Belastingdienst. Vanaf uw AOW-leeftijd passen wij niet automatisch loonheffingskorting toe.