Belastingaangifte
Als u pensioen ontvangt, dan krijgt u hiervan elk jaar in februari een jaaropgave van PNO Media. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar uw jaaropgave dus goed.

In de jaaropgave staat hoeveel pensioen u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Verder vindt u er alle gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. Wij zijn verplicht om de gegevens van uw jaaropgave aan te leveren bij de Belastingdienst. 

Loonbelasting

Als u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u in principe ook een AOW-uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze aan u uit. SVB en PNO Media houden een groot deel van de loonbelasting die u moet afdragen in volgens het tarief van de eerste schijf. U betaalt echter inkomstenbelasting over uw totale jaarinkomen. Het is mogelijk dat als u het bedrag van uw AOW- en pensioenuitkering bij elkaar optelt, een deel in de tweede, derde of vierde schijf had moeten worden belast. U heeft dus te weinig loonbelasting betaald. Daardoor krijgt u na afloop van het jaar te maken met een aanslag inkomstenbelasting. 

U kunt dit voorkomen door bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan te vragen. Deze  kunt u  in gelijke bedragen gedurende het jaar betalen. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Twee jaaropgaven

Het is mogelijk dat u in één jaar twee jaaropgaven van ons ontvangt. Bijvoorbeeld als u tijdens het desbetreffende kalenderjaar overgaat van een tijdelijk ouderdomspensioen naar een levenslang ouderdomspensioen. Voor uw aangifte inkomstenbelasting is het belangrijk dat u de bedragen van beide opgaven vermeldt. 

Let op: Uw jaaropgave is niet hetzelfde als uw uitkeringsspecificatie. De uitkeringsspecificatie geeft u inzicht in uw maandelijkse pensioenuitkering. De jaaropgave geeft een overzicht van de totale pensioenuitkering in een kalenderjaar.