AOW

U ontvangt een AOW-uitkering vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd gaat in jaarlijkse stapjes omhoog tot 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw AOW-pensioen uit. Voor informatie over de AOW kunt u terecht op de website van de SVB.

AOW verandert

De overheid heeft de AOW-toeslag voor partners afgeschaft. Als u de AOW-leeftijd bereikt, en uw partner is jonger en heeft geen eigen inkomen, dan zult u het met zijn tweeën moeten doen met één AOW-uitkering plus uw pensioen.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland, ontvangt u (binnenkort) AOW en heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u uw DigiD aanvragen via de website van de Sociale Verzekeringsbank. Kijkt u voor meer informatie bij de SVB.