Partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen
Op uw pensioendatum kunt u ervoor kiezen om uw partnerpensioen, of een deel daarvan, om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit heet uitruil.

Hoe werkt het?

Bij uitruil van partnerpensioen ontvangt uw eventuele partner geen of minder partnerpensioen als u overlijdt. Daar staat tegenover dat u zelf een hoger ouderdomspensioen ontvangt. U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als u geen partner heeft of omdat uw partner een eigen ouderdomspensioen heeft opgebouwd.

Keuze doorgeven

Wilt u uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen, dan moet u dit  drie maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk aan ons doorgeven.  Ook uw eventuele partner moet hiermee akkoord gaan.

Meer weten?

De financiële consequenties van partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen, kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanner Op Koers in MijnPNO.Wilt u meer weten over uitruilen van partnerpensioen? Neem dan contact met ons op.