Ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen
Op pensioendatum kunt u ervoor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een hoger partnerpensioen. Dit heet uitruil.

Hoe werkt het?

Bij uitruil ontvangt u minder ouderdomspensioen als u met pensioen gaat. Daar staat tegenover dat uw partner een hoger partnerpensioen ontvangt, mocht u komen te overlijden. De mogelijkheid van ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen is niet onbeperkt.

Keuze doorgeven

Als u ouderdomspensioen wilt uitruilen voor een hoger partnerpensioen, dan moet u dit schriftelijk drie maanden voor de gewenste pensioendatum aan ons doorgeven. Ook uw partner moet hiermee akkoord gaan.

Meer weten?

De financiële consequenties van ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen, kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanner Op Koers in MijnPNO.Wilt u meer weten over ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen? Neem dan contact met ons op.