Eerder of later met pensioen
De standaard pensioenleeftijd bij PNO Media is 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering.

Eerder met pensioen

Gaat u eerder met pensioen, dan moet u er rekening mee houden dat uw pensioenuitkering lager is dan wanneer u tot 68 jaar blijft werken. Omdat u eerder met pensioen gaat, heeft u immers minder jaren om pensioen op te bouwen. Daarbij moet uw pensioen over meer jaren worden uitbetaald.

Later met pensioen

U kunt kiezen voor het uitstellen van uw pensioen. Tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd kunt u met pensioen gaan. Uitstel van uw pensioen betekent een hogere pensioenuitkering. Uw pensioen gaat immers later in en wordt dus korter uitgekeerd. Langer doorwerken is een optie als u uw werk nog veel te leuk vindt. Maar ook als u uw pensioenuitkering te laag vindt. Vanaf 68 jaar bouwt u geen pensioen meer op.

Keuze doorgeven

Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit minstens drie maanden voor uw gewenste pensioendatum schriftelijk aan ons doorgeven.  Ook uw eventuele partner moet hiermee akkoord gaan.

Meer weten?

De financiële consequenties van eerder of later met pensioen gaan, kunt u uitrekenen met onze digitale pensioenplanner Op Koers in MijnPNO.Wilt u meer weten over eerder of later met pensioen gaan? Neem dan contact met ons op.