Mijn pensioenregeling

PNO Media biedt een compleet assortiment pensioenregelingen aan. Uw werkgever heeft één van die regelingen gekozen, PNO Media voert de regeling vervolgens uit.

Hoe werkt het?

MiddelloonregelingIn alle regelingen bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks  pensioenpremie. Alle pensioenpremies worden belegd. Afhankelijk van het soort regeling dat uw werkgever kiest is dat in het fonds PNO Media (bij middelloonregelingen) of in life cycles (bij PNO DC life cycle). Vanaf uw 68ste krijgt u ouderdomspensioen. Bij de middelloonregelingen is de hoogte van het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw werkzame leven, bij PNO DC life cycle hangt de hoogte van het ouderdomspensioen af van de betaalde premies, het beleggingsrendement en de marktrente op pensioendatum.

Wat is er verzekerd?

Uw pensioenregeling zorgt naast een pensioenuitkering voor later ook voor een partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen, als u overlijdt. Als u arbeidsongeschikt wordt, loopt uw pensioenopbouw door. Uw werkgever krijgt premievrijstelling afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media. Kijk hiervoor in uw pensioenreglement of vraag dit na bij uw werkgever.

Welke regeling heb ik?

De pensioenregelingen onderscheiden zich op een aantal punten van elkaar. Zo bouwt u in de ene regeling meer pensioen op dan in de andere. Ook het partner- en wezenpensioen verschillen. Op het  werknemersportaal vindt u niet alleen alle details over de regeling waaraan u meedoet, maar ook uw actuele pensioengegevens. Bovendien kunt u er nagaan of u op koers bent met uw pensioenopbouw.

Sollicitant?

Solliciteert u op een functie bij een werkgever met een pensioenregeling bij PNO Media? Informeer dan eerst bij die werkgever aan welke PNO pensioenregeling hij deelneemt. Met behulp van Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker kunt u de pensioenregeling vergelijken met andere pensioenregelingen.