Mijn pensioenregeling
PNO Media kent meerdere pensioenregelingen. Uw werkgever heeft één van die regelingen gekozen, PNO Media voert de regeling vervolgens uit.

Hoe werkt het?

MiddelloonregelingAlle regelingen zijn zogeheten middelloonregelingen. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw salaris van dat jaar. Daarvoor betalen u en uw werkgever maandelijks een pensioenpremie die wordt belegd. Vanaf uw 68ste ontvangt u een uitkering die is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris in uw carrière.

Wat is er verzekerd?

Uw pensioenregeling zorgt naast een pensioenuitkering voor later ook voor een uitkering voor uw partner en kinderen, mocht u komen te overlijden. Bovendien is er in uw pensioenregeling geregeld dat als u arbeidsongeschikt wordt, de pensioenopbouw gewoon doorloopt. Mogelijk heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media.

Welke regeling heb ik?

De pensioenregelingen onderscheiden zich op een aantal punten van elkaar. Zo bouwt u in de ene regeling meer pensioen op dan in de andere. Ook het partner- en wezenpensioen verschillen. Op MijnPNO vindt u niet alleen alle details over de regeling waaraan u meedoet, maar ook uw actuele pensioengegevens. Bovendien kunt u er nagaan of u op koers bent met uw pensioenopbouw.

Sollicitant?

Solliciteert u op een functie bij een werkgever met een pensioenregeling bij PNO Media? Informeer dan eerst bij die werkgever aan welke PNO pensioenregeling hij deelneemt. Met behulp van Pensioen 1-2-3 kunt u de pensioenregeling vergelijken met andere pensioenregelingen.