Over Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft u informatie over de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling.
Hierdoor kunt u eenvoudig zien wat uw pensioenregeling u te bieden heeft. En kunt u pensioenregelingen makkelijker onderling met elkaar vergelijken. Ieder pensioenfonds
is wettelijk verplicht u het Pensioen 1-2-3 te verstrekken. 

Welke informatie kunt u in het Pensioen 1-2-3 vinden?

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
  • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Welke keuzes heb ik?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
  • Wanneer moet ik in actie komen?

Hoe gedetailleerd wilt u de informatie tot u nemen?

U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u de informatie tot u neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3).
Laag 1
De pensioenregeling 'in 5 minuten'.
In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd.
Laag 2
De pensioenregeling ‘in 30 minuten’.
Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.
Laag 3
De pensioenregeling ‘in detail’.
Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag, de statuten en de pensioenvergelijker.

Welke regeling heb ik?

Op MijnPNO en uw pensioenoverzicht vindt u de regeling waaraan u meedoet. Ook kunt u er laag 1 en laag 2 van uw pensioenregeling bekijken.