Pensioenreglement 2018

In het pensioenreglement leest u precies hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt, 
wat de rechten en plichten zijn van uzelf, uw werkgever en het pensioenfonds. 
Wilt u weten aan welke pensioenregeling u deelneemt? Kijk dan op MijnPNO.

Let op: De pensioenregelingen zijn met ingang van 1 januari 2018 gewijzigd. 
De hier opgenomen reglementen betreffen de in 2017 geldende reglementen. De pensioenreglementen 2018 zullen in februari 2018 worden geplaatst. We hebben de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gelden voor u op een rijtje gezet. Die wijzigingen zijn op alle reglementen van toepassing.

Vanaf 1 januari 2017

Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 1
Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 2
Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 3
Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 4
Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 6
Pensioenreglement PNO Pensioenregeling 7
Pensioenreglement MPRA
Pensioenreglement PNO Film- en Bioscoopregeling 
Pensioenreglement PNO Beschikbare Premieregeling
Pensioenreglement PNO Netto Pensioenregeling

 

Neemt u contact met ons op als u twijfelt of iets voor u van toepassing is.

 

DELEN: