Kosten 2016
Onze uitvoeringskosten zijn te onderscheiden in kosten van pensioenbeheer en kosten van vermogensbeheer en transactiekosten.

Kosten van pensioenbeheer

Hieronder verstaan we de kosten van de pensioenadministratie, schriftelijke, mondelinge en digitale informatieverschaffing, financiële administratie en rapportage, bestuursadvisering en –ondersteuning en ICT. Ook de vergoedingen voor het bestuur en bestuursgerelateerde commissies en controle- en toezichtskosten vallen onder administratieve uitvoeringskosten. Wat betreft de administratieve uitvoering maken we voortdurend afwegingen tussen de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten

Hieronder verstaan we de aan vermogensbeheer toe te rekenen uitvoeringskosten. Omdat we onze beleggingen uitbesteden aan externe vermogensbeheerders, krijgen zij daarvoor een vergoeding. Ook worden kosten gemaakt voor vergoedingen voor effectenbewaring, beleggingsrapportages, de uitvoering van derivaten, beleggingsadvies en juridische bijstand. Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt om een beleggingstransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten worden betaald aan beurzen en effectenmakelaars. Kosten van vermogensbeheer en transactiekosten worden beoordeeld in relatie tot het verwachte en behaalde beleggingsrendement.

Uitvoeringskosten
2016 2015
Kosten pensioenbeheer (x 1.000)
€ 5.595
€ 4.810
Kosten pensioenbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde
€ 216
€ 205Kosten vermogensbeheer (x 1.000)
€ 33.856 € 34.457
Kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,63%
(van € 5,3 miljard)

0,67%
(van € 5,1 miljard)
Transactiekosten (x 1.000)
€ 5.760
€ 6.630
Transactiekosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,11%
(van € 5,3 miljard)
0,13%
(van € 5,1 miljard)