PNO Media is het pensioenfonds van en voor de creatieve industrie en beoogt op collectieve basis een goed en verantwoord pensioen te verzorgen voor werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Visie

PNO Media streeft naar een leidende positie in de creatieve sector. We stellen werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in onze dienstverlening centraal en spelen met eigentijdse pensioenoplossingen in op maatschappelijke ontwikkelingen. PNO Media heeft geen winstoogmerk en streeft naar een (kosten)efficiënte uitvoering van zijn pensioenoplossingen.

Strategie

Op basis van de kernwaarden klantgericht, onderscheidend, communicatief, regievoerend en kwaliteit streeft PNO Media de volgende strategische doelstellingen na:

  • goed en betaalbaar pensioen door onderbouwd en beheerst beleggingsbeleid en premiebeleid;
  • heldere, zorgvuldige en tijdige communicatie over het realistisch te verwachten pensioenresultaat;
  • goede verhouding prijs/kwaliteit door te sturen op kostenefficiëntie;
  • continuïteit door groei en pensioenproducten die passen bij behoeften van werknemers en werkgevers;
  • reputatie van deskundig en betrouwbaar door adequate invulling van de governance, evenwichtige belangenafweging en goede relatie met stakeholders.