Bedragen in duizenden euro's.

  2019 
2018 
2017 2016 2015
Aantallen
Aangesloten organisaties  405  406 408 421 421
Deelnemers
 17.020  16.926 16.648 16.387 15.284
Gewezen deelnemers  32.627  31.165 30.034 28.682 27.267
Pensioengerechtigden  10.107  9.947 9.736 9.523 9.210
Pensioenregeling
Pensioenvermogen  6.740.174  5.857.473 5.904.626 5.491.230
5.028.413
Technische voorziening  6.773.891  5.792.444 5.618.232 5.745.837
5.160.662
Kapitaaldekkingsgraad (%)   99,5  101,1 105,1 95,6 97,4
Beleidsdekkingsgraad (%) 1)
  98,0  106,0 102,0  91,4  97,3
Uitkeringen  139.285  137.893 134.387 131.059 138.405
Pensioenpremie  107.285  105.942 102.566 95.111 104.584
In % van de salarissom
 14,9  14,8 15,4 14,4 17,0
Gemiddeld jaarsalaris  52,7  51,3 50,5 49,1 48,8
Rendement
Totaalrendement (%)
 15,7  0,1 8,2 8,5 3,5
Rendement rentederivaten (%)   0,8  0,1 -0,4 0,6 -0,3
Beleggingen inclusief afdekking valutarisico (%)
 14,9  0,0 8,6 7,9 3,8
Kostenratio's
Kosten pensioenbeheer gemiddeld in euro's per deelnemer 3)
 337  326 236 216 205
Kosten vermogensbeheer incl. transactiekosten in basispunten van belegd vermogen 4)
 71  71 80 74 80

1) Dit betreft de dekkingsgraad zoals deze volgens de nFTK-regels vanaf 2015 wordt berekend.
2) Uitgedrukt in gemiddeld aantal deelnemers en pensioengerechtigden.
3) Uitgedrukt in basispunten van gemiddeld belegd vermogen, een basispunt is 1/100 procent.