Bedragen in duizenden euro's.

  2017
2016
2015 2014 2013
Aantallen
Aangesloten organisaties  408  421 421 449 465
Deelnemers
 16.648  16.387 15.284 15.235 15.608
Gewezen deelnemers  30.034  28.682 27.267 32.657 32.226
Pensioengerechtigden  9.736  9.523 9.210 9.043 8.931
Pensioenregeling
Pensioenvermogen  5.904.626  5.491.230 5.028.413 4.904.984
4.255.845
Technische voorziening  5.618.232  5.745.837 5.160.662 4.885.775
4.040.468
Kapitaaldekkingsgraad (%)  105,1  95,6 97,4 100,4 105,3
Beleidsdekkingsgraad (%) 1)
 102,0  91,4  97,3  104,8  n.v.t.
Uitkeringen  134.387  131.059 138.405 127.100 129.853
Pensioenpremie  102.566  95.111 104.584 111.639 120.241
In % van de salarissom
 15,4%  14,4 17,0 17,8 18,8
Gemiddeld jaarsalaris  50,5  49,1 48,9 49,8 48,9
Rendement
Totaalrendement (%)
 5,7  8,5 3,5 15,9 2,6
Rendement rentederivaten (%)  -0,4  0,6 -0,3 4,5 -1,8
Beleggingen inclusief afdekking valutarisico (%)
 8,6  7,9 3,8 11,4 4,5
Kostenratio's
Kosten pensioenbeheer gemiddeld in euro's per deelnemer 3)
 236  216 205 211 220
Kosten vermogensbeheer incl. transactiekosten in basispunten van belegd vermogen 4)
 80  74 80 78 88

1) Dit betreft de dekkingsgraad zoals deze volgens de nFTK-regels vanaf 2015 wordt berekend
2) Uitgedrukt in gemiddeld aantal deelnemers en pensioengerechtigden, bedrag 2014 is herrekend
3) Uitgedrukt in basispunten van gemiddeld belegd vermogen, een basispunt is 1/100 procent, bedrag 2014 is herrekend