Bedragen in duizenden euro's.

  2016
2015 2014 2013 2012
Aantallen
Aangesloten organisaties  421 421 449 465 497
Deelnemers
 16.387 15.284 15.235 15.608 15.868
Gewezen deelnemers  28.682 27.267 32.657 32.226 23.568
Pensioengerechtigden  9.523 9.210 9.043 8.931 8.789
Pensioenregeling
Pensioenvermogen  5.491.230 5.028.413 4.904.984
4.255.845
4.109.908
Technische voorziening  5.745.837 5.160.662 4.885.775
4.040.468
4.147.502
Kapitaaldekkingsgraad (%)  95,6 97,4 100,4 105,3 99,1
Beleidsdekkingsgraad (%) 1)
 91,4  97,3  104,8  n.v.t.  n.v.t.
Uitkeringen  131.059 138.405 127.100 129.853 129.972
Pensioenpremie  95.111 104.584 111.639 120.241 127.003
In % van de salarissom
 14,4 17,0 17,8 18,8 19,6
Gemiddeld jaarsalaris  49,1 48,9 49,8 48,9 48,4
Rendement
Totaalrendement (%)
 8,5 3,5 15,9 2,6 15,2
Rendement rentederivaten (%)  0,6 -0,3 4,5 -1,8 3,9
Beleggingen inclusief afdekking valutarisico (%)
 7,9 3,8 11,4 4,5 11,5
Kostenratio's
Kosten pensioenbeheer gemiddeld in euro's per deelnemer 3)
 216 205 211 220 209
Kosten vermogensbeheer incl. transactiekosten in basispunten van belegd vermogen 4)
 74 80 78 88 89

1) Dit betreft de dekkingsgraad zoals deze volgens de nFTK-regels vanaf 2015 wordt berekend
2) Uitgedrukt in gemiddeld aantal deelnemers en pensioengerechtigden, bedrag 2014 is herrekend
3) Uitgedrukt in basispunten van gemiddeld belegd vermogen, een basispunt is 1/100 procent, bedrag 2014 is herrekend