Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetgeving, digitalisering en de steeds luidere roep om uitleg van deelnemers en pensioengerechtigden. Dit zijn trends die ons bewegen om ons doen en laten te verantwoorden en in gesprek te gaan over wat een goed pensioen is en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Hardwerkende mensen hebben er immers recht op te weten hoe het kan dat de met hun pensioenpremie zorgvuldig opgebouwde buffers kunnen groeien, maar ook plotseling kunnen afnemen. Of dat om een goed pensioen betaalbaar te houden, het nemen van een aanvaardbaar risico uiteindelijk voor iedereen het beste is.

PNO Media is zich bewust van het belang van transparantie. Openheid geven en zorgen wegnemen door te informeren, uit te leggen en in gesprek te gaan met werkgevers, (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden. Naast verzekeren, beleggen en administreren, is communicatie een kernactiviteit van ons.