We zijn het fonds van en voor de media en beogen een goed en verantwoord ouderdomspensioen te verzorgen voor onze deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Ook verzekeren we werknemers en hun gezinnen voor een goed pensioen bij overlijden van de deelnemer of bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer.

In het jaarverslag geven we volledig inzicht in onze beleidsdoelstellingen. U vindt ons jaarverslag bij ‘Downloads'.