Werkgevers hebben geen zitting in het verantwoordingsorgaan. Daarom legt het bestuur ook verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Werkgeversvereniging voor de Media.