Het VO beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid en geeft advies over een aantal onderwerpen. Om dit te kunnen doen, ontvangt het VO veel informatie van het bestuur. Het bestuur streeft er naar open en transparant te werken. Ons bestuur spreekt regelmatig met het VO over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

Samenstelling

Het VO bestaat uit 12 leden: deelnemers, pensioengerechtigden en twee gewezen deelnemers. Vanaf 1 november 2020 zullen ook de werkgevers vertegenwoordigd zijn. Per 1 november 2020 is een nieuw VO benoemd dat zitting heeft tot 1 juli 2023.

Kennis en kunde

Om het onderwerp pensioen als VO-lid te kunnen begrijpen, verwachten we enige deskundigheid van u. U hoeft echter niet van alle onderwerpen evenveel af te weten. De een heeft meer kennis van de financiële aspecten van pensioen, de ander heeft meer affiniteit met communicatie. Leden van het VO worden opgeleid: het fonds investeert in uw deskundigheid. Afhankelijk van de samenstelling van het nieuwe VO zal het bestuur daar een voorstel voor doen. Het VO wordt structureel ondersteund door een bestuurssecretaris en kan, indien nodig, deskundigen raadplegen.

Drukke agenda

Het VO-lidmaatschap kost tijd. Het huidige VO vergadert ongeveer tien keer per jaar en heeft (ad-hoc) commissies die onderwerpen voorbereiden. Het nieuw te vormen VO kan natuurlijk opnieuw zijn werkwijze bezien en hierover nieuwe afspraken maken. Ook het doornemen en bestuderen van de informatie die het VO ontvangt kost tijd. Per vergadering ontvangt u hiervoor een vaste vergoeding. Daarnaast ontvangt u een reiskostenvergoeding.