Ben jij verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?

Ben jij verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?

vrijdag 27 oktober 2017

Bij arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Je pensioenopbouw loopt (gedeeltelijk) door.

Of je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van ons krijgt, hangt af van de pensioenregeling waaraan je deelneemt, je mate van arbeidsongeschiktheid en je inkomen. Je ontvangt de uitkering zolang je arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Zo kan je pensioenregeling een terugval in inkomen voorkomen.

Je pensioenopbouw gaat door

Als je arbeidsongeschikt bent, blijf je pensioen opbouwen bij PNO Media. Dit gebeurt op basis van 70% of zelfs 100%, afhankelijk van de pensioenregeling waaraan je deelneemt. Jij en je werkgever hoeven hiervoor geen pensioenpremie te betalen. De premie wordt dan door alle deelnemers samen betaald. Dat is het voordeel van collectief je pensioen regelen bij een pensioenfonds. Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is de pensioenpremie gedeeltelijk voor onze rekening. Voor het deel dat je werkt, betalen jij en je werkgever wel pensioenpremie.

Wat moet je doen?

Je hebt bij ziekte gedurende 2 jaar recht op (volledige of gedeeltelijke) doorbetaling van je salaris door je werkgever. Je pensioenopbouw loopt dan ook gewoon door. In deze situatie hoef je ons niet te informeren. Na 104 weken krijg je te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Heb je na 2 jaar recht op een uitkering, dan is het belangrijk dat jij of je werkgever ons daarover wel zo snel mogelijk informeert.

Wat krijg jij bij arbeidsongeschiktheid?

Wil je weten of je recht hebt op een pensioenuitkering als je arbeidsongeschikt wordt? Ga dan naar Pensioen1-2-3 op MijnPNO. Daar staat ook hoeveel pensioen je opbouwt bij arbeidsongeschiktheid. Op MijnPNO vind je niet alleen alle details over de regeling waaraan je meedoet, maar ook een overzicht van de actuele stand van je pensioen. MijnPNO is beveiligd met DIgiD.

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.