Nauwelijks ‘vergeten pensioenen’ bij PNO Media

Nauwelijks ‘vergeten pensioenen’ bij PNO Media

vrijdag 29 september 2017

We doen er alles aan om pensioen bij de deelnemer of de nabestaanden terecht te laten komen. PNO Media kent daardoor maar een beperkt aantal ‘vergeten pensioenen’.

Basisregistratie Personen (BRP)

Voor de administratie van de gegevens van onze deelnemers en pensioengerechtigden, maken we gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is de centrale plek voor de boekhouding die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt van alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren. Een verhuizing hoeft u daarom niet aan ons door te geven, want wij krijgen die door via de BRP. Tenzij u naar of binnen het buitenland verhuist.

Pensioen blijft staan

Vóór hun pensioen ontvangen deelnemers van ons bericht over de uitkering die zij kunnen verwachten en de keuzemogelijkheden die er zijn rondom pensioen. Als dit geen reactie oplevert, gaan we over tot actie. We benaderen bijvoorbeeld de huidige bewoners op het voormalige adres van de deelnemer met de vraag of zij weten waar hij of zij verblijft. Sociale media bieden vaak aanknopingspunten voor online onderzoek. Lukt het niet om de rechthebbende op te sporen, dan blijft het pensioen gewoon staan totdat de deelnemer of pensioengerechtigde zich meldt. Dat is in ieder geval zolang zij leven.

Mijnpensioenoverzicht.nl

De meeste vergeten pensioenen blijven op de plank liggen omdat de rechthebbende naar het buitenland is verhuisd en dat niet aan ons heeft doorgegeven. De rechthebbende is een deelnemer of oud-deelnemer aan een van onze pensioenregelingen, een nabestaande of een ex-partner. Heeft u het vermoeden dat u nog recht heeft op een niet-uitgekeerd pensioen? Kijk dan eerst op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan de pensioenaanspraken van iedereen met een Burgerservicenummer bij elkaar. Mensen zonder bsn-nummer kunnen er terecht bij de helpdesk vergeten pensioenen.

Vergeten pensioen bij PNO Media

Vermoedt u een vergeten pensioen bij PNO Media, neem dan contact met ons op. Dan kijken wij het voor u na.

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.