Resultaten 2e kwartaal 2017

Resultaten 2e kwartaal 2017

vrijdag 4 augustus 2017

De actuele dekkingsgraad van PNO Media is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen van 99,4% naar 102,1%. De verplichtingen namen af door een hogere rente. Het resultaat op de beleggingen was positief. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 96,0%.

  Q1 2017 Q2 2017
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.622 5.663
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.654 5.547
Actuele dekkingsgraad 99,4% 102,1%
Beleidsdekkingsgraad 93,5% 96,0%
Totaalrendement 2,5% 0,9%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
juli 2016
89,7%
augustus 2016
90,2%
september 2016
90,4%
oktober 2016
92,2%
november 2016
94,2%
december 2016
95,6%
januari 2017
98,2%
februari 2017
97,9%
maart 2017
99,4%
april 2017 100,7%
mei 2017 101,7%
juni 2017 102,1%
Beleidsdekkingsgraad 96,0%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2017 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2017 onder de kritische grens van circa 91% ligt, moet PNO Media de pensioenen in 2018 wel verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

In het tweede kwartaal van 2017 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 99,4% (eind maart) naar 102,1% (eind juni). De rente steeg van 1,49% naar 1,60% per 30 juni 2017. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 1,8%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 0,9%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q2 2017
 Rendement
cum. 2017

     
Zakelijke waarden    
Aandelen -0,4%  7,2%
Vastgoed 1,7%  3,3%
Private equity 3,2%  7,2%
Infrastructuur 9,2%  9,6%
     
Vastrentende waarden    
Staatsleningen -1,6%  -4,4%
Nederlandse hypotheken -0,3%  -0,5%
Europese bedrijfsobligaties 0,8%  1,6%
Amerikaanse high yield obligaties
-4,0%  -4,0%
Obligaties opkomende markten -4,2% -2,2%
Liquide middelen -0,8%  -1,5%
     
Subtotaal -0,5%  2,1%
     
Rentederivaten -0,2%  -0,4%
Valutaderivaten  1,5%   1,7%
     
Totaal  0,9%  3,4%

Download kwartaalbericht

Het 2e kwartaalbericht van 2017 kunt u hier downloaden. 

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.