Scheiden? Denk ook aan je pensioen!

Scheiden? Denk ook aan je pensioen!

dinsdag 4 juli 2017

Als sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan je ex-partner bij een scheiding aanspraak maken op een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen.

Je ex-partner heeft vanuit de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd.

Binnen twee jaar aanvragen

Als je wil dat PNO Media de verdeling van het ouderdomspensioen regelt, moet je dat schriftelijk bij ons aanvragen binnen twee jaar na scheiding. Doe je dat niet, dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door ons aan je ex-partner na je pensioneren. Je ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. Je zult dan na je pensioneren zelf aan je ex-partner zijn of haar deel moeten uitbetalen. Woonde je samen en beëindig je de relatie, dan hoeft het ouderdomspensioen niet te worden verdeeld en hoef je dus niets te doen.

Ex-partner houdt recht op partnerpensioen

Je ex-partner houdt bij een scheiding recht op het partnerpensioen dat je vóór en tijdens de verbintenis hebt opgebouwd. Ook als sprake was van samenwonen en je ex-partner bij ons was aangemeld. Dit partnerpensioen noemen we 'bijzonder partnerpensioen'. Je ex-partner ontvangt het bijzonder partnerpensioen als je overlijdt. Je ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Scheiden of het beëindigen van je geregistreerd partnerschap, hoef je niet aan ons te melden. We krijgen hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Als je samenwoont en je beëindigt de relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht. Je moet ons dan wel schriftelijk op de hoogte brengen. Afspraken over de verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen moet je altijd aan ons melden.

Scheiden

Meer informatie over wat scheiden betekent voor je pensioen, welke afwijkende afspraken mogelijk zijn en hoe je dat regelt, vind je hier.

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.