Hoe stemt u over AOW en pensioen?

Hoe stemt u over AOW en pensioen?

dinsdag 14 maart 2017

De AOW en het pensioen spelen een rol tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van komende woensdag. We zetten voor u op een rijtje wat politieke partijen erover zeggen.

D66

Een nieuw pensioenstelsel moet minder collectief zijn en meer gericht op het individu - wel solidair, maar geen overdracht van geld van jong naar oud.

PVV

De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar en aanvullende pensioenen moeten geïndexeerd worden.

GroenLinks

AOW als basispensioen moet worden verhoogd zodat er voor iedereen een goede basis is. Inkomens van ouderen die een beperkt of geen aanvullend pensioen hebben, worden verhoogd. Het pensioenstelsel moet gemoderniseerd worden zodat de verdeling tussen generaties en tussen lager en hoger opgeleiden rechtvaardiger wordt.

CDA

Ouderen met een klein pensioen moeten gecompenseerd worden. Pensioen wordt 'onder geen beding' een Europese aangelegenheid. Pensioen wordt meer persoonlijk en overdraagbaar naar een ander pensioenfonds. Iemand met een AOW-uitkering wordt niet langer gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen.

SP

AOW-leeftijd wordt flexibel - mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken. Pensioenfondsen moeten niet meer worden verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.

VVD

Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje, met een helder overzicht van ingelegde premies en opgebouwd vermogen. Collectief beheer van dit potje blijft mogelijk. Er moet maatwerk en keuzevrijheid komen voor AOW en aanvullend pensioen: wil je langer doorwerken, dan kan dat en wil je je aanvullend pensioen eerder of voor een deel in één keer opnemen, dan kan dat ook. Werknemers mogen zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder het aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Zelfstandigen moeten zich aan kunnen sluiten bij een collectief pensioen. De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris - vrijwillig meer sparen blijft mogelijk.

PvdA

De AOW wordt flexibel: iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen met werken, tegen een redelijke korting (waarbij niemand onder het minimum terecht mag komen). Voor aanvullende pensioenen moeten minder strenge dekkingseisen komen. Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de hoogte van het aanvullende pensioen moet zijn. Iedereen spaart mee, dus ook ZZP'ers - die bouwen op tot minimaal de sociale premiegrens.

SGP

Pensioenopbouw, aflossing hypotheek en zorg moeten worden gekoppeld, bijvoorbeeld door een deel van het pensioen te gebruiken voor het aflossen van de hypotheek zodat dat later kan worden ingezet voor de kosten van de oude dag. Keuzevrijheid moet het uitgangspunt van het pensioenstelsel zijn. Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot. Jaarlijks moet er gekeken worden naar de koopkracht van ouderen en zo nodig gerepareerd worden. ZZP'ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen.

PvdD

Er moet een flexibele AOW komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Het moet mogelijk worden om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering. Democratisering van pensioenfondsen: inspraak voor werknemers. Pensioenfondsen mogen niet langer investeren in onder meer vee-industrie, fossiele brandstoffen en de wapenindustrie, tenzij een bindend ledenreferendum daarvoor toestemming geeft. Meer vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun pensioenopbouw vorm te geven.

ChristenUnie

Het pensioenstelsel moet meer persoonlijk. Het moet mogelijk worden de pensioenpremie te beleggen in het eigen huis. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van zzp’ers.

VNL

De AOW-leeftijd wordt vastgezet op 67 jaar en de AOW wordt verhoogd. Er moet een verzilverbare ouderenkorting worden ingevoerd. Het aanvullend pensioen moet worden geïndividualiseerd.

50PLUS

De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar. Het huidige pensioenstelsel blijft intact, de pensioenen worden niet meer verlaagd, wel geïndexeerd. De flexibele pensioenleeftijd en het deeltijdpensioen blijven gehandhaafd.

DENK

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar moet worden teruggedraaid. Het wordt fiscaal aantrekkelijker om te sparen voor een eigen pensioen.

Forum voor Democratie

Pensioenen moeten onder nationaal toezicht komen; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie. Er moeten flexibele arbeidsmogelijkheden komen voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan. De AOW-leeftijd wordt vastgesteld op 66 jaar.

Bron: PlusOnline.nl

Pensioen van deze tijd

PNO Media biedt pensioen van deze tijd en kijkt graag vooruit. Dat merk je aan onze dienstverlening en zie je terug in onze pensioenproducten. Neem nou ons eigentijdse pensioenaanbod. Zo zorgen we er samen voor dat we klaar zijn voor de toekomst.

Meer weten?

Bekijk wat wij voor uw klant in de creatieve sector kunnen betekenen op pnomedia.nl/adviseur. Of bel direct met Marijn Timmerman, onze pensioenconsultant, op 035 702 34 20.

Over PNO Media

PNO Media is het pensioenfonds voor de creatieve sector. Wij zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor werknemers in de media- en entertainmentindustrie, kunst en cultuursector en creatieve zakelijke dienstverlening.

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.