Kernwapens? Natuurlijk niet!

Kernwapens? Natuurlijk niet!

maandag 19 december 2016

PNO Media belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens en wapensystemen of essentiële onderdelen daarvan.

Vredesorganisatie PAX heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar investeringen in de kernwapenindustrie. Slechts 18 van de 390 onderzochte financiële instellingen investeert daar niet in. Zij komen in de ‘Hall of Fame’ van PAX. PNO Media hoort daar bij.

Investeringsbeleid aanpassen

Uit het vorige week openbaar gemaakte onderzoeksrapport ‘Don’t bank on the Bomb’ blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland dit jaar 2,2 miljard euro investeren in kernwapenproducenten. Vorig jaar was dit nog 2,5 miljard euro. In de financiële wereld lijkt de bereidheid toe te nemen om het beleid rond investeringen in producenten van kernwapens aan te passen.

Geen controversiële wapens en wapenhandel

PNO Media wil niet betrokken zijn bij de productie van wapens en wapensystemen die volgens internationaal recht verboden zijn of fundamentele humanitaire principes schenden. Deze principes zijn: het principe van evenredigheid (onnodig leed moet voorkomen worden) en het principe van onderscheid (militaire doelen en burgerdoelen dienen te worden onderscheiden). Concreet hebben we het dan over chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie.

Uiteraard zijn we verheugd met de eervolle vermelding van PNO Media in de Hall of Fame. Het laat zien dat een goed beleggingsresultaat samen kan gaan met een verantwoord beleggingsbeleid.

Meer informatie en het rapport is te vinden op de website van PAX.

Verdragen

Verdragen PNO Media onderschrijft het Non-proliferatieverdrag voor nucleaire wapens, het Verdrag van Ottawa (landmijnen) en het Verdrag tegen clustermunitie.

Nieuwsarchief

Mist u berichten? Kijk dan eens in ons archief.