Netto pensioenregeling

Voordelen

  • Voorkomt schrijnende gevolgen voor nabestaanden
  • Te bereiken pensioen sluit beter aan bij salarisniveau
  • Geen vermogensrendementsheffing verschuldigd 

Kenmerken

  • Netto inleggen voor een netto uitkering
  • Voor salarisdeel boven € 107.593 (in 2019)
  • Sparen voor extra ouderdomspensioen
  • Extra partner- en wezenpensioen verzekeren
  • Premie-inleg afhankelijk van leeftijd medewerker 
  • Vrijwillige regeling

Vrijwillige regeling

Onze netto regeling is een vrijwillige regeling om extra partner- en wezenpensioen te verzekeren en een kapitaal op te bouwen voor extra ouderdomspensioen. Als de regeling aan werknemers wordt aangeboden, staat het ze vrij er wel of geen gebruik van te maken. 

Rendement op pensioenkapitaal

De ingelegde premies worden op dezelfde manier belegd als de premies voor de reguliere pensioenregelingen. Maandelijks wordt er rendement bijgeschreven. Via MijnPNO kan een werknemer zien hoe zijn of haar pensioenkapitaal zich ontwikkelt.

Kosten

Deelname kost een werkgever niets, want de werknemer betaalt de premie zelf. Wel wordt de werkgever geacht maandelijks de premie in te houden op het netto salaris en die aan ons over te maken. 

Overige regelingen

Brochure

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.