Middelloon met vaste premie

Voordelen

  • Zekerheid over de premie, dus grip op de kosten
  • Direct inzicht in het te verwachten pensioen, het is een uitkeringsovereenkomst
  • Op maat samen te stellen

Kenmerken

  • Voor bedrijven vanaf ±150 werknemers
  • Regeling wordt op maat samengesteld
  • Vaste premie (als percentage van de loonsom of pensioengrondslag)
  • Elk jaar wordt vastgesteld welk opbouwpercentage mogelijk is voor de vastgestelde premie.
  • Standaard premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • Keuze in franchise en hoogte nabestaandenpensioen
  • Optioneel: premievrije opbouw bij ouderschapsverlof, arbeidsongeschiktheidspensioen en ANW-hiaat

Overige regelingen

Rekenvoorbeeld CDC

Stel: u kiest een pensioenregeling met een vaste pensioenpremie van 16% van de pensioengrondslag. In 2016 krijgen uw werknemers daarvoor een opbouwpercentage van 1,75%. Voor een medewerker met een bruto jaarsalaris van
€ 40.000 is de berekening dan als volgt:


Bruto jaarsalaris  € 40.000
Franchise € 15.000 -
Pensioengrondslag  € 25.000


Pensioenpremie 16%
Premie-inleg per jaar  € 4.000
   
 Opbouwpercentage  1,75%
 Jaarlijkse opbouw  € 438

Brochure

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.