Middelloon (DB)

Voordelen

  • Zo veel mogelijk zekerheid over het te behalen pensioen
  • Uitgebreide standaard dekking
  • Jonge bedrijven betalen minder premie

Kenmerken

  • Uitkeringsovereenkomst (defined benefit)
  • Standaard geregeld: ouderdoms-, partner- en wezen- pensioen, Anw-hiaat, arbeidsongeschiktheidspensioen, premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid en ouderschapsverlof 
  • Keuze uit meerdere regelingen, maatwerk mogelijk 
  • Opbouwpercentage: maximaal 1,875%
  • Franchise: minimaal € 14.167
  • Premiepercentage afhankelijk van gemiddelde leeftijd werknemerspopulatie
  • Streven naar inflatiecorrectie tijdens opbouw- en uitkeringsfase


Overzicht DB-regelingen

In het overzicht 'Pensioenregelingen vergeleken' vindt u onze middelloonregelingen naast elkaar.

Overige regelingen

Rekenvoorbeeld DB

Stel: u kiest een pensioenregeling met een opbouwpercentage van 1,875% en betaalt een pensioenpremie van 17%. Voor een medewerker met een bruto jaarsalaris van € 40.000 is de berekening dan als volgt:

Bruto jaarsalaris  € 40.000
Franchise € 15.000 -
Pensioengrondslag  € 25.000


Pensioenpremie 17%
Premie-inleg per jaar  € 4.250
   
 Opbouwpercentage  1,875%
 Jaarlijkse opbouw  € 469

Brochure

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.