PNO DC life cycle

Voordelen

 • Grip op de kosten
 • Moderne pensioenregeling
 • Individuele pensioenopbouw
 • Ruime keuze uit aanvullende, collectieve verzekeringen
 • Streven naar indexatie vanaf pensioneren

Kenmerken

 • Premieovereenkomst (defined contribution)
 • Standaard geregeld: opbouw van pensioenkapitaal, partner- en wezenpensioen, premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
 • Optioneel: Tijdelijk partnerpensioen (Anw-hiaat), WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering
 • Franchise: minimaal € 14.167
 • Premiepercentage afhankelijk van leeftijd individuele werknemer (of een percentage daarvan)
 • Streven naar indexatie tijdens uitkeringsfase

.

Overige regelingen

Rekenvoorbeeld DC

Voor een werknemer van 35 jaar met een bruto jaarsalaris van             € 40.000 is de berekening als volgt:


Bruto jaarsalaris € 40.000
Franchise € 15.000 -
Pensioengrondslag  € 25.000


Staffelpercentage 12,5%
Premie-inleg per jaar  € 3.125

Brochure

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.