Wie we zijn
PNO Media is een bedrijfstakpensioenfonds voor iedereen in de creatieve sector. We behoren tot de grotere pensioenfondsen van Nederland. En omdat PNO Media een organisatie is zonder winstoogmerk, komt de ingelegde premie en het rendement dat we ermee behalen maximaal ten gunste van het pensioen van onze deelnemers.

Wat we doen

We verzorgen de pensioenen voor zo’n 420 werkgevers, 16.500 deelnemers, 28.500 gewezen deelnemers en 9.500 pensioengerechtigden. Onze klanten zijn omroepen, radiostations, producenten, facilitaire bedrijven, uitgeverijen, media- en internetbureaus, persbureaus, reclamebureaus, film- en bioscoopbedrijven en ga zo maar door. 

Waar we voor staan

We staan pal voor een zo goed mogelijk pensioen voor al onze deelnemers, jong en oud. We zorgen ervoor dat ze weten waar ze aan toe zijn als het gaat om hun pensioen. Dat betekent dat hun belang altijd voorop staat, dat we open en eerlijk zijn over mee- en tegenvallers en dat we al onze deelnemers bijstaan met raad en daad. 

Wat we met de premies doen

De premies die werkgevers en werknemers aan ons afdragen, zijn een spaarpot voor later. We stellen alles in het werk om dat geld te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Daarom beleggen we de premies. De risico’s die daarbij horen, wegen we heel secuur af. En we investeren niet in bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, de natuur en de persvrijheid. Ook bedrijven die controversiële wapens maken, laten we links liggen.

Onze klanten zijn...

We doen doorlopend onderzoek onder onze werkgevers en hun werknemers. Zo begrijpen we steeds beter wat hen bezighoudt en hoe ze het liefst geïnformeerd willen worden. De gemiddelde werkgever of werknemer bestaat niet, daar zijn we al lang achter. De overeenkomsten bepalen de inhoud en vorm van de communicatiemiddelen die we maken. Zo sluiten we nauw aan op een ieders behoeftes.