Beleggingen
Om onze deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden tegen een acceptabele premie, is het nodig dat we de ingelegde premies beleggen. Dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier die past bij onze ambitie om de pensioenen te laten groeien met de loon- en prijsstijgingen.

Rendement

Over de afgelopen tien jaar boekte PNO Media een gemiddeld rendement van 8,7%. Kijk voor de meest recente beleggingsresultaten in het laatst verschenen kwartaalbericht. U vindt het bij 'Downloads'.

Portefeuillerendement 2018

De beleggingsportefeuille heeft in 2018 een totaalrendement behaald van 0,1%. Dit rendement is inclusief de valuta- en rentehedge en na aftrek van kosten. Het rendement exclusief de valuta- en rentehedge was 2,0%. In de onderstaande tabel wordt het rendement per beleggingscategorie weergegeven en vergeleken met het benchmarkrendement. Alle getoonde portefeuillerendementen zijn na aftrek van kosten. 

Categorie Normweging
2018
Gewicht eind
2018
Marktwaarde
(€)
Portefeuille-
rendement
Benchmark-
rendement 
Vastrentende waarden 50% 51,4% 3.014 2,4% 2,7%
Aandelen 33% 32,4% 1.897 -3,9% -6,6%
Alternatieve beleggingen 17% 16,2% 951 14,3% 14,1%
Totaal voor afdekking
valutarisico

100% 5.862 2,0% 1,5%
Valutahedge     -33 -2,0%  
Totaal na afdekking
valutarisico

  5.829 0,0%  
Rentehedge     24 0,1%  
Totaalrendement incl. derivaten     5.853 0,1%