Actueel
Dekkingsgraad juni 103,5%

Dekkingsgraad juni 103,5%

vrijdag 12 juli 2019

PNO Media had eind juni een beleidsdekkingsgraad van 103,5%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

 • De actuele dekkingsgraad daalde in mei van 98,6% naar 97,9%.
 • Het resultaat op onze beleggingen was in juni 3,3%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,2%-punt.
 • De daling van de marktrente zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 3,8% punt.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, is indexatie van de pensioenen niet mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie wel mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht mogelijk.
 • Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 lager dan de kritische ondergrens, dan moet PNO Media uw pensioen in 2020 verlagen. Op basis van de huidige wetgeving bedraagt de kritische ondergrens circa 92%. Door wijzigingen in de wetgeving zal de kritische ondergrens stijgen. De exacte regels hoe de kritische ondergrens aan het eind van 2019 berekend moet worden, zijn op dit moment nog niet bekend.

Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen zetten we voor u op een rij in de brochure ‘Hoe zeker is uw pensioen?’.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

  Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we woensdag 14 augustus 2019.

  Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

  Theme picker

  Onze regelingen

  Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.