DNB keurt herstelplan PNO Media goed

DNB keurt herstelplan PNO Media goed

maandag 29 mei 2017

PNO Media heeft in maart een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin geven we aan dat we naar verwachting binnen tien jaren toegroeien naar de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 122%. Het herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Inhoud herstelplan

De belangrijkste punten van het herstelplan:
  • startpunt is een beleidsdekkingsgraad van 91,4% (eind 2016)
  • in 2026 wordt de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% bereikt
  • daarmee zijn we binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar uit herstel
  • belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% kan indexatie weer op gang komen, volgens het plan is dat in 2021
  • verlagen van de pensioenen in 2017 is niet nodig

Mogelijk verlagen in 2018?

Het herstelplan bevat veronderstellingen over de inflatie-, rente- en rendementsverwachtingen. Als de werkelijkheid afwijkt, zal het herstelplan bij de verplichte jaarlijkse evaluatie waarschijnlijk moeten worden aangepast. Het herstel kan vlotter dan verwacht plaatsvinden, maar ook trager. Het hangt af van de financiële situatie aan het eind van dit jaar of PNO Media in 2018 aanvullende maatregelen moet treffen, zoals een langere periode niet indexeren of – in het uiterste geval – de pensioenen verlagen.
Meer informatie vindt u op pnomedia.nl/herstelplan.

Financieel nieuws