Actueel
Dekkingsgraad mei 95,0%

Dekkingsgraad mei 95,0%

donderdag 15 juni 2017

PNO Media had eind mei 2017 een beleidsdekkingsgraad van 95,0%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.
 • De actuele dekkingsgraad steeg in mei van 100,7% naar 101,7%.
 • Het resultaat op onze beleggingen bedroeg in mei 0,6%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,6%-punt.
 • De stijging van de marktrente zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,5%-punt.
 • Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2017 lager dan de kritische ondergrens van circa 90%, dan moet PNO Media uw pensioen in 2018 verlagen.
 • De gevolgen van de lage dekkingsgraad voor uw pensioen leggen we uit in zeven stappen.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, zijn waardeoverdrachten niet mogelijk.

Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we vrijdag 14 juli 2017.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we onze pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.

  Onze regelingen

  Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.