Actueel
Beleggen is een kwestie van kiezen

Beleggen is een kwestie van kiezen

woensdag 31 mei 2017

Moeten pensioenfondsen hun beleggingen spreiden, kiezen voor lage beleggingskosten, gaan voor zekerheid of risico’s nemen met een – mogelijk – hogere pensioenuitkering tot gevolg? En wat zijn de consequenties van verantwoord beleggen op het te bereiken pensioenresultaat?

Pensioenfondsmythe

Het is een van dé gespreksonderwerpen op feestjes: financiële instellingen en hun hoge kosten. Maar liefst driekwart van de Nederlanders denkt dat ze minder pensioen krijgen door de hoge kosten en slechte rendementen van hun pensioenfonds. Dat is een mythe. Voor elke euro die een deelnemer inlegt, krijgt hij gemiddeld (na aftrek van alle kosten) 3,5 euro terug. Veel meer dan wanneer hij zijn geld op een spaarrekening had gezet.

Kosten en rendement

Dat neemt niet weg dat een pensioenfonds de kosten moet beheersen en tegelijkertijd moet zorgen voor een goed rendement voor zijn deelnemers. En dat is precies wat PNO Media doet: afwegen of een belegging voldoende oplevert als we alle kosten en risico’s meetellen. De afgelopen 10 jaar behaalden we zo een gemiddeld jaarlijks rendement van 7%. Dus ná aftrek van de kosten.

Prestatie-afhankelijke vergoedingen

De kosten die we maken voor onze beleggingen moeten zich op termijn terugverdienen. Daarbij kijken we verder dan een jaar vooruit. PNO Media maakt voor enkele beleggingscategorieën - zoals private equity - op basis van meerjarige prestaties gebruik van prestatie-afhankelijke vergoedingen voor vermogensbeheerders. Kostenbeheersing en rendement gaan hier dus hand-in-hand.

Transparant en duidelijk

Over de kosten van onze beleggingen zijn we duidelijk in ons jaarverslag. Ook publiceren we online lijsten van bedrijven en landen waarmee we zaken doen. En waarmee niet, bijvoorbeeld omdat ze betrokken zijn bij de productie van nucleaire of chemische wapens. Of omdat landen geregeerd worden door regimes die de persvrijheid ernstig beperken. Verantwoord beleggen dus.

Pensioen van deze tijd

PNO Media is zich er van bewust dat het als institutionele belegger een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat we goede beleggingsrendementen laten lopen als investeringen in ondernemingen en landen ten koste gaan van arbeidsomstandigheden, het milieu en persvrijheid. We staan middenin de samenleving en bieden een verantwoord en duurzaam pensioen van deze tijd. Dat zie je niet alleen terug in hoe we beleggen, maar ook in onze dienstverlening en onze eigentijdse pensioenproducten. Zo zorgen we er samen voor dat we klaar zijn voor de toekomst.

Meer weten?

Bekijk wat wij voor uw klant kunnen betekenen op pnomedia.nl/adviseur. Of bel direct met Marijn Timmerman, onze pensioenconsultant, op 035 702 34 20.

Over PNO Media

PNO Media is het pensioenfonds voor de creatieve sector. Wij zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor werknemers in de media- en entertainmentindustrie, kunst en cultuursector en creatieve zakelijke dienstverlening.

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.