Actueel
Resultaten 1e kwartaal 2017

Resultaten 1e kwartaal 2017

woensdag 26 april 2017

De actuele dekkingsgraad van PNO Media is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen van 95,6% naar 99,4%. De verplichtingen namen af door een hogere rente. Het resultaat op de beleggingen was positief. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 93,5%.

  Ultimo 2016 Q1 2017
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.491 5.622
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.746 5.654
Actuele dekkingsgraad 95,6% 99,4%
Beleidsdekkingsgraad 91,4% 93,5%
Totaalrendement 8,5% 2,5%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele
dekkingsgraad
april 2016
92,4%
mei 2016
91,8%
juni 2016
90,1%
juli 2016
89,7%
augustus 2016 90,2%
september 2016 90,4%
oktober 2016 92,2%
november 2016 94,2%
december 2016 95,6%
januari 2017 98,2%
februari 2017 97,9%
maart 2017 99,4%
Beleidsdekkingsgraad 93,5%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 10 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2017 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2017 onder de kritische grens van circa 90% ligt, moet PNO Media de pensioenen in 2018 wel verlagen.

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

In het eerste kwartaal van 2017 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 95,6% (eind 2016) naar 99,4% (eind maart). De rente steeg van 1,39% naar 1,49% per 31 maart 2017. Dit zorgde voor lagere verplichtingen en een 1,5%-punt hogere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het eerste kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,5%-punt.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q1 2017
 Rendement
heel 2017

     
Zakelijke waarden    
Aandelen 7,6%  7,6%
Vastgoed 1,5%  1,5%
Private equity 3,9%  3,9%
Infrastructuur 0,4%  0,4%
     
Vastrentende waarden    
Staatsleningen -2,8%  -2,8%
Nederlandse hypotheken -0,2%  -0,2%
Europese bedrijfsobligaties 0,7%  0,7%
Amerikaanse high yield obligaties
-1,1%  -1,1%
Obligaties opkomende markten lokaal 2,1%  2,1%
Liquide middelen -0,7%  -0,7%
     
Subtotaal 2,5%  2,5%
     
Rentederivaten -0,2%  -0,2%
Valutaderivaten  0,2%   0,2%
     
Totaal  2,5%  2,5%

Download kwartaalbericht

Het 1e kwartaalbericht van 2017 kunt u hier downloaden. 

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.