Uw netto pensioenuitkering kan veranderen in 2021

Uw netto pensioenuitkering kan veranderen in 2021

woensdag 13 januari 2021

Volgende week ontvangen alle pensioengerechtigden hun eerste pensioenuitkering van 2021. Wijzigingen in de belastingtarieven per 1 januari 2021 hebben invloed op de netto pensioenuitkering die u van PNO Media ontvangt.

Geen indexatie

Uw bruto pensioenuitkering van PNO Media wijzigt niet. De dekkingsgraad is niet hoog genoeg om de pensioenen te kunnen aanpassen aan de prijzen (indexeren), maar gelukkig hoeven de pensioenen in 2021 niet te worden verlaagd. 

Wijziging netto pensioenbedrag

Mogelijk wijzigt uw netto pensioenbedrag in 2021 wel. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • Het basistarief voor de inkomstenbelasting daalt in 2021. Daardoor verandert de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) die we verplicht moeten inhouden.

Basistarief loonheffing

(geen AOW)

2021

2020

€ 0,00 tot € 68.507,00

37,10%

37,35%

Vanaf € 68.507,00

49,50%

49,50%

Basistarief loonheffing

(wel AOW)

2021

2020

€ 0,00 tot € 35.129,00

19,20%

19,45%

€ 35.129,00 tot € 68.507,00

37,10%

37,35%

Vanaf € 68.507,00

49,50%

49,50%

  • We moeten een bedrag inhouden vanwege de Zvw (Zorgverzekeringswet). De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bedraagt in 2021 5,75% van het bruto jaarinkomen (2020: 5,45%). Het maximumbedrag waarover u in 2021 de bijdrage Zvw betaalt, is € 58.307 (2020: € 57.232).
  • Ook zijn er wijzigingen in de heffingskortingen.

Ouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kun u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De effecten hiervan ziet u bij de aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie over al deze wijzigingen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.