Resultaten 3e kwartaal 2020

Resultaten 3e kwartaal 2020

dinsdag 10 november 2020

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het derde kwartaal van 2020 gedaald van 92,0% naar 91,3%. De actuele dekkingsgraad is gestegen. Het resultaat op de beleggingen was positief. Door een lagere rente namen de pensioenverplichtingen toe. Door nieuwe sterftegrondslagen daalden de verplichtingen.


 Ultimo 2019
Q2 2020
Q3 2020
Pensioenvermogen (x € miljoen)  6.740  6.748  6.939
Pensioenverplichtingen (x € miljoen)  6.774  7.628  7.583
Actuele dekkingsgraad  99,5%  88,5%  91,5%
Beleidsdekkingsgraad  98,0%  92,0%  91,3%
Totaalrendement  15,7%  7,1%  2,9%
Totaalrendement cumulatief
     2,5%  

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Beleidsdekkingsgraad
Periode Actuele
dekkingsgraad
oktober 2019
95,0%
november 2019
96,2%
december 2019
99,5%
januari 2020
95,8%
februari 2020
 90,5%
maart 2020
 85,4%
april 2020
 86,2%
mei 2020  88,0%
juni 2020  88,5%
juli 2020
 88,3%
augustus 2020
 91,3%
september 2020
 91,5%
Beleidsdekkingsgraad  91,3%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Omdat de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2019 boven de kritische dekkingsgraad lag, hoeft PNO Media de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 lager is dan 90%, dan moet PNO Media voor 2021 een pensioenverlaging aankondigen. Er is een aanzienlijke kans dat de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden de eerstkomende jaren moeten worden verlaagd.

Actuele dekkingsgraad en rente

In het derde kwartaal van 2020 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 88,5% (eind juni) naar 91,5% (eind september). De rente daalde van 0,31% naar 0,26% per 30 september 2020. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 1,3%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het positieve rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,6%-punt. De levensverwachting van de Nederlandse bevolking zal naar verwachting blijven stijgen, maar minder snel. Een update in september naar de nieuwste sterftegrondslagen (AG2020) zorgde voor een 2,0%-punt hogere dekkingsgraad.

Samenstelling portefeuille Rendement
Q3 2020
 Rendement
cumulatief


 
Zakelijke waarden
 
Aandelen 5,2%  1,1%
Vastgoed -0,6%  1,1%
Private equity 4,0%  -2,5%
Infrastructuur -2,1%  -10,8%


 
Vastrentende waarden
 
Staatsleningen 1,6%  7,6%
Nederlandse hypotheken 0,7%  1,5%
Europese bedrijfsobligaties 2,2%  1,0%
Amerikaanse high yield obligaties
0,1%  -3,9%
Obligaties opkomende markten -2,4%  -10,0%
Liquide middelen -0,7%  -0,9%


 
Subtotaal 2,2%  0,9%


 
Rentederivaten 0,1%  1,2%
Valutaderivaten 0,5%  0,4%


 
Totaal 2,9%  2,5%

 

Download kwartaalbericht

Het 3e kwartaalbericht van 2020 kunt u hier downloaden. 

Theme picker

Ga naar Op Koers

Lig jij op schema met je pensioenopbouw? Check het nu!

Nieuwsbrief ontvangen?

Ontvang het laatste pensioennieuws via onze e-nieuwsbrief. Schrijf je in via MijnPNO.